S. MAŁGORZATA CHABERSKA

KATECHETKA

W 1984 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, a 22 sierpniu 1992 r. złożyła śluby wieczyste w Kościele parafialnym św. Stefana w Warszawie.

Ukończyła studia teologiczna na UAM w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską pt. „Wychowanie do życia w rodzinie jako istotny element formacji chrześcijańskiej”.

Przez kilkanaście lat pracowała z dziećmi. Od września 2016 pracuje jako katechetka w Szkole Podstawowej nr 190 w Warszawie. Uczy dzieci nauczania zintegrowanego oraz klasy zerowe.

TOP