Ogłoszenia parafialne z dnia 25.10.2020r. 30 Niedziela zwykła

 1. Dziś podczas Mszy św. o godz. 10.00 będziemy tradycyjnie gościć w naszej Parafii przedstawicieli wspólnoty węgierskiej z Panią ambasador Orsolyą Kovacs, aby wraz z nimi modlić się do naszego wspólnego patrona, św. Stefana Króla Wyznawcy, z okazji rocznicy powstania przeciwko reżimowi stalinowskiemu z października 1956 roku. Zachęcamy również naszych Parafian do modlitwy w intencji tak bliskiego nam, nie tylko obecnie, narodu węgierskiego.
 2. Z racji na czerwoną strefę epidemiczną w całej Polsce w naszej świątyni może przebywać jednocześnie tylko 50 osób. Przy głównym wejściu do kościoła (pod krzyżem w czarnym pudełku) są wyłożone specjalne obrazki, które wyznaczają dostępną we wnętrzu ilość miejsc dla kolejnych uczestników nabożeństw. Przy wyjściu z kościoła prosimy o ich pozostawienie w tym samym miejscu. Zabierając je do domu sprawimy, że mniejsza od nominalnej liczba osób znajdzie się w środku na kolejnym nabożeństwie. Prosimy nie zabierać obrazków na zapas (!), na kolejne dni.
 3. Cały czas obowiązuje dyspensa udzielona przez Ks. Kard. Kazimierza Nycza od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wiernych na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Zostając w domu nie popełniamy zatem żadnego grzechu.
 4. Wszystkim przypominamy o znanych nam dobrze zaleceniach: obowiązku stałego noszenia maseczki przy wyjściu z domu, także w kościele, gdzie zasłaniamy nos i usta, o dezynfekcji rąk przy wejściu, zachowaniu odpowiedniego dystansu i przyjmowaniu Komunii św. w procesji do tego kapłana, który udziela jej w wybrany przez nas sposób. Prosimy o podchodzenie do Komunii z założoną maseczką i zdejmowanie jej dopiero tuż przed celebransem. Kapłan stojący bliżej ambonki zawsze najpierw udziela Komunii św. na rękę. Pozostali księża udzielają jej tradycyjnie do ust. Jeśli przy ołtarzu będzie tylko jeden kapłan, najpierw podchodzą te osoby, które przyjmują Ciało Pana Jezusa na rękę, a potem pozostali. Dziękujemy za sumienne przestrzeganie tych reguł.
 5. Rozpoczynamy ostatni tydzień nabożeństw różańcowych, które odprawiamy codziennie o godz. 18.00. Z tej racji ostatnia wieczorna Msza św. jest sprawowana po różańcu, czyli ok. godz. 18.30. Ten układ wieczornych Mszy św. (17.30 / 18.30) utrzymamy już na stałe w dni powszednie, także w kolejnych miesiącach tego i przyszłego roku.
 6. Zawieszamy do odwołania wszystkie spotkania wspólnot i grup parafialnych, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Podobnie musimy uczynić z parafialnym punktem wydawania żywności Caritas, którego działalność zostaje zawieszona do momentu poprawy sytuacji pandemicznej. Dotyczy to również tradycyjnej wizyty kapłanów u chorych w I. soboty miesiąca. Księża będą odwiedzać jedynie osoby w bardzo poważnym stanie zdrowia oraz zawsze na wyraźne życzenie chorego lub rodziny. Prosimy w tej sytuacji o rozwagę i zastanowienie. Ewentualna wizyta jest planowana na sobotę (7 XI).
 7. Informujemy, że z troski o całą wspólnotę Sióstr Nazaretanek Msza św. w dni powszednie o godz. 6.30 będzie sprawowana przy zamkniętym kościele, tylko w obecności Sióstr należących do Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Postaramy się znieść to i inne ograniczenia, jak tylko sytuacja na to pozwoli.
 8. W przyszłą niedzielę (1 XI) przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane tak jak w każdą niedzielę. Uroczysta procesja żałobna połączona z wypominkami rozpocznie się o godz. 18.00. Zapraszamy, naturalnie z uwzględnieniem znanych obostrzeń sanitarnych. W tym roku, z oczywistych względów, odradzamy wszystkim wizytę na cmentarzach w dniach 1. i 2. listopada.
 9. Przyjmujemy ofiary na nowe wypominki. W naszej Parafii można wybrać jedną z 3 form modlitwy za naszych Śp. Zmarłych. Wypominki 1-razowe powierzamy w I. tygodniu listopada pomiędzy wieczornymi Mszami, zaś roczne są odprawiane
  w każdą niedzielę przed Sumą. Można też zamówić intencję Mszy św. wypominkowej, tzw. rocznicowej, sprawowanej w każdy I. wtorek miesiąca o godz. 18.30. Kartki do składania wypominek są dostępne przy wyjściu z kościoła i w zakrystii.
 10. W zakrystii są też dostępne kalendarze na przyszły rok. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na dekorację kościoła.

Zmiana czasu

Dziś w nocy z 24 na 25 października następuje zmiana czasu. Z godziny 3.00 zegarki przestawiamy na godz. 2.00. Śpimy o godzinę dłużej. Prosimy pamiętać o tym przy wybieraniu godziny Mszy św. w niedzielę.

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz z faktem, iż parafie Warszawy znalazły się w czerwonej strefie, przypominam księżom proboszczom i wiernym o wszystkich dotychczasowych zaleceniach dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych w czasach pandemii: o zachowaniu dystansu, obowiązku zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa głównego), o zasadzie dezynfekcji rąk oraz rozłącznego udzielania Komunii św. do ust i na rękę.

Oprócz tego przypominam, że w parafiach na terenie strefy czerwonej zachowujemy zasadę 7 metrów kwadratowych na jedną osobę w kościele, zaś w parafiach w strefie żółtej – 4 metry na jedną osobę. Zasada ta dotyczy Mszy św. i wszelkich nabożeństw włącznie z Mszami obrzędowymi (pierwsza Komunia św. i bierzmowanie). Rodzicom należy pozostawić prawo decyzji o ewentualnym odłożeniu sakramentów ich dzieci.

Zgodnie z ujednoliconą na poziomie Episkopatu Polski formułą, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Przypominam wiernym, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.

Wszystkich wiernych proszę o modlitwę o ustanie pandemii, troskę o chorych i odpowiedzialne zachowywanie obostrzeń sanitarnych.

kard. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa, 16 października 2020 r.

Ogłoszenia parafialne z dnia 18.10.2020r. 29 Niedziela zwykła

 1. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna cały tydzień modlitw w intencji misji w Kościele katolickim. Ofiary składane na tacę w dniu dzisiejszym będą przeznaczone na misje.
 2. Przed tygodniem obchodziliśmy w całej Polsce XX Dzień Papieski zbierając fundusze na stypendia dla młodych ludzi, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych środowisk. Na ten piękny cel zebraliśmy w naszej Parafii pokaźną sumę aż 3682 zł. Bóg zapłać za okazane serce i udzieloną pomoc!
 3. W sobotę (24 X) miała się odbyć nasza parafialna akcja modlitwy ‒ „Różaniec do granic Parafii”. Decyzją władz Warszawa znalazła się jednak w tzw. czerwonej strefie pandemicznej, z nowymi obostrzeniami sanitarnymi. Dlatego przenosimy zapowiedzianą już modlitewną akcję na czas, kiedy będzie można bezpiecznie ją przeprowadzić. Zachęcamy do modlitwy w gronie rodzinnym, zwłaszcza o ustanie pandemii i dary potrzebne tym, którzy na co dzień z nią walczą.
 4. W nowych zaleceniach sanitarnych dla strefy czerwonej w kościele może przebywać równocześnie 1 osoba na 7 m2 powierzchni, co oznacza (dla naszej świątyni) 50 osób podczas każdego nabożeństwa. Przy głównym wejściu do kościoła (w jednym miejscu) będą wyłożone specjalne obrazki, które wyznaczą dostępność wnętrza dla kolejnych uczestników nabożeństw. Przy wyjściu z kościoła prosimy o ich pozostawienie w tym samym pojemniku dla kolejnych przychodzących.
 5. Informujemy o udzielonej przez Ks. Kard. Kazimierza Nycza dyspensie od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wiernych na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Pozostanie w domu w tym przypadku nie pociąga za sobą żadnego grzechu i jest jednym ze sposobów zapobiegania chorobie, czyli realizacji troski o bliźniego, a nie tylko okazywaniem posłuszeństwa zarządzeniom władz świeckich i duchownych. Jednocześnie sugerujemy skorzystanie z bogatej propozycji transmisji nabożeństw liturgicznych dostępnych w środkach społecznego przekazu, których listę publikujemy na naszej stronie internetowej.
 6. W tym tygodniu przypadają liturgiczne wspomnienia bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (jutro, 19 X) oraz św. Jana Pawła II (we czwartek, 22 X). Prośmy tych świętych kapłanów o dar beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 7. Wszystkim przypominamy o czerwonej strefie pandemicznej i znanych nam dobrze zaleceniach, co oznacza obowiązek stałego noszenia maseczki przy wyjściu z domu, także w kościele, gdzie zasłaniamy nos i usta, dezynfekujemy ręce przy wejściu, zachowujemy odpowiedni dystans i przyjmujemy Komunię św. w procesji do tego kapłana, który udziela jej w określony sposób. Kapłan stojący bliżej ambonki zawsze najpierw udziela Komunii św. na rękę. Pozostali księża udzielają jej tradycyjnie do ust. Jeśli przy ołtarzu będzie tylko jeden kapłan, najpierw podchodzą te osoby, które przyjmują Ciało Pana Jezusa na rękę, a potem pozostali. Dziękujemy za przestrzeganie tych reguł.
 8. Pomimo pandemii trwają nabożeństwa różańcowe, które prowadzą  wspólnoty działające przy naszej Parafii. Odprawiamy je codziennie o godz. 18.00. Z tej racji ostatnia wieczorna Msza św. jest sprawowana po różańcu, czyli ok. godz. 18.30. Ten układ wieczornych Mszy św. (17.30 / 18.30) utrzymamy już na stałe w dni powszednie, także w kolejnych miesiącach tego roku.
 9. Do czasu zmiany sytuacji i nowych zaleceń epidemicznych odwołujemy specjalną modlitwę różańcową dla dzieci we wtorki i czwartki o 17.00 oraz spotkania ministrantów i kandydatów, które odbywały się w soboty. Zawieszamy również spotkania dla Rodziców i Dzieci I.-komunijnych oraz spotkania Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Termin Bierzmowania na razie pozostaje bez zmian, ale jest zależny od rozwoju sytuacji. Spotkania pozostałych grup parafialnych będą się odbywać po konsultacji z Kapłanami, opiekunami grup.
 10. We wtorek (20 X) zapraszamy na godz. 10.15 przedstawicieli parafialnego Zespołu Caritas. W nowej sytuacji musimy określić nowe zasady prowadzenia akcji charytatywnych na terenie naszej Parafii. Spotkanie odbędzie się w domu parafialnym.
 11. Przyjmujemy już ofiary na nowe wypominki. W naszej Parafii można wybrać jedną z 3 form modlitwy za naszych Śp. Zmarłych. Wypominki 1-razowe powierzamy w I. tygodniu listopada, zaś roczne są odprawiane w każdą niedzielę przed Sumą. Można też zamówić intencję Mszy św. wypominkowej, tzw. rocznicowej, sprawowanej w każdy I. wtorek miesiąca o godz. 18.30. Kartki do składania wypominek są dostępne przy wyjściu z kościoła i w zakrystii.
 12. Za tydzień w niedzielę (25 X) podczas Mszy św. o godz. 10.00 będziemy tradycyjnie gościć w naszej Parafii przedstawicieli wspólnoty węgierskiej z Panią ambasador Orsolyą Kovacs, którzy modlą się do naszego wspólnego patrona, św. Stefana Króla Wyznawcy, w rocznicę swojego powstania przeciwko reżimowi stalinowskiemu z października 1956 roku. Zachęcamy naszych Parafian do modlitwy w tej intencji.
 13. W zakrystii są już dostępne kalendarze na przyszły rok. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na dekorację kościoła.

Ogłoszenia parafialne z dnia 11.10.2020r. 28 Niedziela zwykła

 1. Dziś w całej Polsce obchodzimy już po raz XX kolejny Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. Jak co roku zbieramy fundusze na specjalny żywy pomnik św. Papieża Jana Pawła II, który powstaje z wdzięcznych serc stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. To najbardziej uzdolnieni, młodzi ludzie, którym Fundacja umożliwia kontynuację nauki, choć pochodzą z małych miejscowości i niezamożnych środowisk. W imieniu wszystkich obdarowanych dziękujemy za każdy grosz zebrany w tej pięknej akcji.
 2. Dzisiaj zapraszamy też Rodziców wraz z Dziećmi na I. spotkanie, które rozpocznie roczny cykl przygotowania do I. Komunii św. Msza św. o godz. 13.00 zakończy się poświęceniem różańców, które dzieci otrzymają podczas spotkania w domu parafialnym, gdzie udadzą się z ks. Piotrem i Siostrami po Mszy św. Rodzice będą mieli w tym samym czasie swoją konferencję w kościele. Zapraszamy!
 3. Wszystkim przypominamy o żółtej strefie pandemicznej, w której znalazła się od wczoraj cała Polska. Oznacza to obowiązek stałego noszenia maseczki przy wyjściu z domu (poza terenami leśnymi i parkami). Będąc w kościele też zasłaniamy nos i usta, dezynfekujemy ręce przy wejściu, zachowujemy odpowiedni dystans i przyjmujemy, zgodnie z zaleceniem, o ile to możliwe, Komunię św. na rękę. Kapłan stojący bliżej ambonki zawsze najpierw udziela Komunii św. właśnie w ten sposób. Pozostali księża udzielają jej tradycyjnie do ust. Jeśli przy ołtarzu będzie tylko jeden kapłan, najpierw podchodzą osoby, które przyjmują Ciało Pana Jezusa na rękę, a potem pozostali. Dziękujemy za przestrzeganie tych reguł zalecanych przez epidemiologów.
 4. Nabożeństwa październikowe odprawiamy codziennie o 18.00, także w niedziele. Prowadzą je wspólnoty działające przy naszej Parafii. Z tej racji ostatnia wieczorna Msza św. w dni powszednie jest sprawowana po różańcu, czyli ok. godz. 18.30. Zachęcamy do udziału zwłaszcza dzieci, którym proponujemy dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki o godz. 17.00, wyjątkowy różaniec połączony z konkursem dla dzieci! Specjalna plansza i puzzle, rozdawane w te dwa dni, pozwolą zwycięzcom wziąć udział w rozdaniu nagród przewidzianych na koniec miesiąca. Oczekujemy nie tylko na dzieci komunijne i rocznicowe, ale na wszystkie dzieci, które w ten sposób mogą okazać swoją więź z Maryją, naszą Matką i Królową.
 5. We wtorek (13 X) zapraszamy na spotkanie nowej grupy Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas VIII, po Mszy św. wieczornej, ok.19.15 w domu parafialnym.
 6. W sobotę (17 X) zbiórka lektorów i ministrantów rozpocznie się o godz. 10.00. Ks. Piotr zaprasza także nowych kandydatów do tej liturgicznej posługi.
 7. Przyjmujemy już ofiary na nowe wypominki. W naszej Parafii można wybrać jedną z 3 form modlitwy za naszych Śp. Zmarłych. Wypominki 1-razowe powierzamy w I. tygodniu listopada, zaś roczne są odprawiane w każdą niedzielę przed Sumą. Można też zamówić intencję Mszy św. wypominkowej, tzw. rocznicowej, sprawowanej w każdy I. wtorek miesiąca o godz. 18.30.
 8. Za tydzień, w niedzielę (18 X), rozpoczniemy kolejny tydzień misyjny w Kościele. Ofiary składane na tacę tego dnia będą przeznaczone na misje. Bóg zapłać!
 9. W sobotę (24 X), za dwa tygodnie, o ile pozwolą kolejne decyzje naszych władz duchownych i świeckich, chcemy ponownie zaproponować wspólną modlitwę różańcową pod hasłem „Różaniec do granic Parafii.” Przedstawicieli różnych grup
  i mieszkańcy poszczególnych ulic Parafii zapraszamy w godzinach od 8.30 do 17.30 do wspólnej modlitwy różańcowej w naszej świątyni według szczegółowego planu, który podamy za tydzień, także w gazetce parafialnej.
 10. W zakrystii są już dostępne kalendarze na przyszły rok. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na dekorację kościoła.
 11. W tym tygodniu pożegnaliśmy naszą Parafiankę, śp. † Barbarę Rulską. Polecajmy ją wspólnie Bożemu miłosierdziu.

Ogłoszenia parafialne z dnia 04.10.2020r. 27 Niedziela zwykła

 1. Ofiary składane dziś na tacę, zgodnie z zapowiedzią, są przeznaczone na tzw. Świętopietrze, czyli daninę świętych Piotra i Pawła, która pozwala utrzymać i prowadzić różne dzieła papieskie.  Ze względu na pandemię papież Franciszek przeniósł świętopietrze (z dnia 29 VI) na I. niedzielę października. Dziś zbieramy tacę właśnie na ten cel.
 2. Przed tygodniem obchodziliśmy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Przed kościołami w całej Polsce Caritas prowadziła zbiórkę na pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru w obozie dla uchodźców. Zebraliśmy u nas 2026 zł i 49 gr. Bóg zapłać!
 3. Jesteśmy wdzięczni także wszystkim licznie zebranym osobom, które w ostatni poniedziałek wspólnie modliły się Koronką do Bożego Miłosierdzia w różnych punktach naszej Parafii. Dziękujemy za to wymowne świadectwo wiary, ważne zwłaszcza dla przygodnych przechodniów, którzy dołączali się do modlitwy.
 4. Jutro (5 X) zapraszamy na godz. 18.30 na Mszę św. w intencjach powierzanych Bogu przez wstawiennictwo błog. S. Franciszki Siedliskiej. Intencje wraz z ofiarami można składać do koszyka przy relikwiach Błogosławionej.
 5. We wtorek (06 X) zapraszamy na ostatnią Mszę św. rocznicową o godz. 18.30 w intencji Śp. Zmarłych poleconych modlitwom naszej wspólnoty przy okazji ostatniego Dnia Zadusznego. Także we wtorek odbędzie się następne spotkanie dla Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania ze starszej grupy w kościele o 18.00 i  o godz. 19.00 w domu parafialnym.
 6. Dziś kończymy zbiórkę dokumentów dzieci, które w przyszłym roku mają przystąpić do I. Komunii św. w naszym kościele. Za tydzień, w niedzielę (11 X) zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi na I. spotkanie, które rozpocznie się Mszą św. o godz. 13.00, po której dzieci udadzą się z ks. Piotrem i Siostrami do domu parafialnego na dalszą część spotkania, a Rodzice będą mieli swoją konferencję w kościele. Zapraszamy!
 7. Wszystkich w Polsce niepokoi postępujący zasięg i skala zakażeń koronawirusem. Zatem przypominamy o stale obowiązujących rygorach sanitarnych: zasłanianiu nosa i ust w kościele,  dezynfekcji rąk przy wejściu, zachowaniu dystansu i zachęcie do przyjmowania Komunii św. na rękę. Kapłan stojący bliżej ambonki zawsze najpierw udziela Komunii św. na rękę. Pozostali księża udzielają jej tradycyjnie do ust. Jeśli przy ołtarzu będzie tylko jeden kapłan, najpierw podchodzą osoby przyjmujące Ciało Pana Jezusa na rękę, a potem wszyscy pozostali. Dziękujemy za przestrzeganie tych niezbędnych w pandemii zasad.
 8. Rozpoczęliśmy nabożeństwa październikowe, które odprawiamy codziennie o 18.00, także w niedziele. Prowadzą je wspólnoty działające przy naszej Parafii. Z tej racji ostatnia wieczorna Msza św. w dni powszednie jest sprawowana po różańcu, czyli ok. godz. 18.30. Zachęcamy do udziału zwłaszcza dzieci, którym proponujemy dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki o godz. 17.00, wyjątkowy różaniec połączony z konkursem dla dzieci! Specjalna plansza i puzzle, rozdawane w te dwa dni, pozwolą zwycięzcom wziąć udział w rozdaniu nagród przewidzianych na koniec miesiąca. Oczekujemy nie tylko na dzieci komunijne i rocznicowe, ale na wszystkie dzieci, które w ten sposób mogą okazać swoją więź z Maryją, naszą Matką i Królową.
 9. Przyjmujemy już ofiary na nowe wypominki. W naszej Parafii można wybrać jedną z 3 form modlitwy za naszych Śp. Zmarłych. Wypominki 1-razowe powierzamy w I. tygodniu listopada, zaś roczne są odprawiane są w każdą niedzielę przed Sumą. Można też zamówić intencję Mszy św. wypominkowej, tzw. rocznicowej, sprawowanej w każdy I. wtorek miesiąca o godz. 18.30.
 10. Za tydzień, w niedzielę (11 X) w całej Polsce będziemy obchodzić już po raz XX kolejny Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. Jak co roku będą zbierane fundusze na specjalny żywy pomnik św. Papieża Jana Pawła II, który powstaje z wdzięcznych serc stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. To najbardziej uzdolnieni, młodzi ludzie, którym Fundacja umożliwia kontynuację nauki, choć sami pochodzą z małych miejscowości i niezamożnych środowisk. W imieniu wszystkich obdarowanych z góry dziękujemy za każdy grosz zebrany w tej pięknej akcji.
 11. Do skarbonki przy figurze św. Antoniego można składać ofiary dla ubogich naszej Parafii objętych troską Caritas. Bóg zapłać!