Kwarantanna – kościół zamknięty

Z przykrością zawiadamiamy, że podjęliśmy decyzję o przedłużeniu kwarantanny do 7 listopada(sobota) włącznie.

Mamy nadzieję, że w następną niedzielę (08 XI) będziemy mogli się normalnie spotkać na liturgii w naszej świątyni.

Od ŚRODY (28 X 2020 r.) do SOBOTY (7 XI, włącznie) parafia św. STEFANA KRÓLA WYZNAWCY w Warszawie, czyli kościół, kancelaria parafialna i plebania, pozostaje na kwarantannie.

Księża będą odprawiać wszystkie Msze św. według intencji wcześniej zamówionych przez ofiarodawców na poszczególne dni.

Duszpasterze serdecznie pozdrawiają i proszą o modlitwę.

Różaniec do granic Nieba.

Zachęcamy wszystkich do akcji modlitewnej od 01 do 08 listopada tego roku.
Musimy znowu chwycić za różańce i z całych sił wołać do Boga Ojca o zmiłowanie. Chcemy podjąć pokutę za nasze grzechy i wołać do Nieba o wybaczenie. Chcemy stanąć w obronie życia.
Wszyscy połączmy się w wspólnej modlitwie, całą nadzieję pokładając w Bogu.
Różaniec Do Granic Nieba trwa 8 dni, całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych.

Do wydarzenia można dołączyć dowolnego dnia, choć zachęcamy, by aktywnie uczestniczyć przez całą oktawę.

Nasza parafia dołączyła się do ogólnopolskiej akcji. W związku z kwarantanną zachęcamy Parafian do modlitwy w swoich domach.

Godzina dowolna, zachęcamy jednak do wybrania czasu powiązanego z rytmem duchowym dnia. Może to być, któraś z tych godzin:

12:00 – Anioł Pański

15:00 – Godzina Miłosierdzia

21:00 – Apel Jasnogórski

Bardzo zachęcamy to przeżywania oktawy w stanie łaski uświęcającej. To bardzo ważne, by Duch Święty miał do nas dostęp. Jeśli nie możesz przystąpić do spowiedzi, tym goręcej oddawaj się Bożemu Miłosierdziu.
I jeszcze jedna ważna rzecz: każdego dnia oktawy możesz ofiarować odpust zupełny za zmarłych.

Całe wydarzenie przeżywamy w duchu jedności: świeckich, kapłanów, biskupów i papieża.

Przebieg modlitwy:

[starajmy się zachować kolejność]

 1. modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję Ci także za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek jest wyrazem Twojego błogosławieństwa dla mnie, mojej ojczyzny i całego świata.

Niestety my, grzesznicy, często nie potrafimy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzucamy ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem się odrzucając dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich Rodaków dziecko poczęte, które jest przejawem obfitości Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o łaskę przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla moich przodków i potomków.

Jednocześnie pragnę przyjąć do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmuję te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa mojej rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam i udziel daru jedności.


Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(imprimatur N. 5375/2020)

 1. modlitwa skierowana do dzieci:

Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszych
rodzinach, te o których wiemy i te, które są nam nieznane,
przepraszamy was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie.
Prosimy, jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie się za
nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin. Prosimy o
modlitwę za Polskę i cały świat, by wrócił do Boga Ojca, naszego
Stwórcy.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(imprimatur N. 5375/2020)

 1. Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *

i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą *

i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *

naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *

niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów *

i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †

Boże, mój Zbawco, *

niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

Panie, otwórz wargi moje, *

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *

pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *

odbuduj mury Jeruzalem.

Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *

wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

4. Różaniec Święty:

Co najmniej jedna część Bolesna (czyli wszystkie 5 Tajemnic), w zależności od możliwości i pragnienia można odmówić wszystkie 4.

Schemat tego „nabożeństwa” jest uniwersalny i może być powtarzany.

Zachęcamy do postawy ufności po modlitwie.

Jeśli możesz, zaproś innych do tej inicjatywy.

Odwagi! W górę serca!

Na stronie parafialnej i na Fb będziemy codziennie publikować rozważania różańcowe.

Więcej informacji już wkrótce na stronie www.rozaniecdogranic.pl

Uwaga!

[edit] Z przykrością zawiadamiamy, że podjęliśmy decyzję o przedłużeniu kwarantanny do 7 listopada(sobota) włącznie.

Mamy nadzieję, że w następną niedzielę (08 XI) będziemy mogli się normalnie spotkać na liturgii w naszej świątyni.

Od ŚRODY (28 X 2020 r.) do SOBOTY (7 XI, włącznie) parafia św. STEFANA KRÓLA WYZNAWCY w Warszawie, czyli kościół, kancelaria parafialna i plebania, pozostaje na kwarantannie.

Księża będą odprawiać wszystkie Msze św. według intencji wcześniej zamówionych przez ofiarodawców na poszczególne dni.

Duszpasterze serdecznie pozdrawiają i proszą o modlitwę.

Ogłoszenia parafialne z dnia 25.10.2020r. 30 Niedziela zwykła

 1. Dziś podczas Mszy św. o godz. 10.00 będziemy tradycyjnie gościć w naszej Parafii przedstawicieli wspólnoty węgierskiej z Panią ambasador Orsolyą Kovacs, aby wraz z nimi modlić się do naszego wspólnego patrona, św. Stefana Króla Wyznawcy, z okazji rocznicy powstania przeciwko reżimowi stalinowskiemu z października 1956 roku. Zachęcamy również naszych Parafian do modlitwy w intencji tak bliskiego nam, nie tylko obecnie, narodu węgierskiego.
 2. Z racji na czerwoną strefę epidemiczną w całej Polsce w naszej świątyni może przebywać jednocześnie tylko 50 osób. Przy głównym wejściu do kościoła (pod krzyżem w czarnym pudełku) są wyłożone specjalne obrazki, które wyznaczają dostępną we wnętrzu ilość miejsc dla kolejnych uczestników nabożeństw. Przy wyjściu z kościoła prosimy o ich pozostawienie w tym samym miejscu. Zabierając je do domu sprawimy, że mniejsza od nominalnej liczba osób znajdzie się w środku na kolejnym nabożeństwie. Prosimy nie zabierać obrazków na zapas (!), na kolejne dni.
 3. Cały czas obowiązuje dyspensa udzielona przez Ks. Kard. Kazimierza Nycza od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wiernych na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Zostając w domu nie popełniamy zatem żadnego grzechu.
 4. Wszystkim przypominamy o znanych nam dobrze zaleceniach: obowiązku stałego noszenia maseczki przy wyjściu z domu, także w kościele, gdzie zasłaniamy nos i usta, o dezynfekcji rąk przy wejściu, zachowaniu odpowiedniego dystansu i przyjmowaniu Komunii św. w procesji do tego kapłana, który udziela jej w wybrany przez nas sposób. Prosimy o podchodzenie do Komunii z założoną maseczką i zdejmowanie jej dopiero tuż przed celebransem. Kapłan stojący bliżej ambonki zawsze najpierw udziela Komunii św. na rękę. Pozostali księża udzielają jej tradycyjnie do ust. Jeśli przy ołtarzu będzie tylko jeden kapłan, najpierw podchodzą te osoby, które przyjmują Ciało Pana Jezusa na rękę, a potem pozostali. Dziękujemy za sumienne przestrzeganie tych reguł.
 5. Rozpoczynamy ostatni tydzień nabożeństw różańcowych, które odprawiamy codziennie o godz. 18.00. Z tej racji ostatnia wieczorna Msza św. jest sprawowana po różańcu, czyli ok. godz. 18.30. Ten układ wieczornych Mszy św. (17.30 / 18.30) utrzymamy już na stałe w dni powszednie, także w kolejnych miesiącach tego i przyszłego roku.
 6. Zawieszamy do odwołania wszystkie spotkania wspólnot i grup parafialnych, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Podobnie musimy uczynić z parafialnym punktem wydawania żywności Caritas, którego działalność zostaje zawieszona do momentu poprawy sytuacji pandemicznej. Dotyczy to również tradycyjnej wizyty kapłanów u chorych w I. soboty miesiąca. Księża będą odwiedzać jedynie osoby w bardzo poważnym stanie zdrowia oraz zawsze na wyraźne życzenie chorego lub rodziny. Prosimy w tej sytuacji o rozwagę i zastanowienie. Ewentualna wizyta jest planowana na sobotę (7 XI).
 7. Informujemy, że z troski o całą wspólnotę Sióstr Nazaretanek Msza św. w dni powszednie o godz. 6.30 będzie sprawowana przy zamkniętym kościele, tylko w obecności Sióstr należących do Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Postaramy się znieść to i inne ograniczenia, jak tylko sytuacja na to pozwoli.
 8. W przyszłą niedzielę (1 XI) przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane tak jak w każdą niedzielę. Uroczysta procesja żałobna połączona z wypominkami rozpocznie się o godz. 18.00. Zapraszamy, naturalnie z uwzględnieniem znanych obostrzeń sanitarnych. W tym roku, z oczywistych względów, odradzamy wszystkim wizytę na cmentarzach w dniach 1. i 2. listopada.
 9. Przyjmujemy ofiary na nowe wypominki. W naszej Parafii można wybrać jedną z 3 form modlitwy za naszych Śp. Zmarłych. Wypominki 1-razowe powierzamy w I. tygodniu listopada pomiędzy wieczornymi Mszami, zaś roczne są odprawiane
  w każdą niedzielę przed Sumą. Można też zamówić intencję Mszy św. wypominkowej, tzw. rocznicowej, sprawowanej w każdy I. wtorek miesiąca o godz. 18.30. Kartki do składania wypominek są dostępne przy wyjściu z kościoła i w zakrystii.
 10. W zakrystii są też dostępne kalendarze na przyszły rok. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na dekorację kościoła.

Zmiana czasu

Dziś w nocy z 24 na 25 października następuje zmiana czasu. Z godziny 3.00 zegarki przestawiamy na godz. 2.00. Śpimy o godzinę dłużej. Prosimy pamiętać o tym przy wybieraniu godziny Mszy św. w niedzielę.

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz z faktem, iż parafie Warszawy znalazły się w czerwonej strefie, przypominam księżom proboszczom i wiernym o wszystkich dotychczasowych zaleceniach dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych w czasach pandemii: o zachowaniu dystansu, obowiązku zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa głównego), o zasadzie dezynfekcji rąk oraz rozłącznego udzielania Komunii św. do ust i na rękę.

Oprócz tego przypominam, że w parafiach na terenie strefy czerwonej zachowujemy zasadę 7 metrów kwadratowych na jedną osobę w kościele, zaś w parafiach w strefie żółtej – 4 metry na jedną osobę. Zasada ta dotyczy Mszy św. i wszelkich nabożeństw włącznie z Mszami obrzędowymi (pierwsza Komunia św. i bierzmowanie). Rodzicom należy pozostawić prawo decyzji o ewentualnym odłożeniu sakramentów ich dzieci.

Zgodnie z ujednoliconą na poziomie Episkopatu Polski formułą, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Przypominam wiernym, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.

Wszystkich wiernych proszę o modlitwę o ustanie pandemii, troskę o chorych i odpowiedzialne zachowywanie obostrzeń sanitarnych.

kard. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa, 16 października 2020 r.

Ogłoszenia parafialne z dnia 18.10.2020r. 29 Niedziela zwykła

 1. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna cały tydzień modlitw w intencji misji w Kościele katolickim. Ofiary składane na tacę w dniu dzisiejszym będą przeznaczone na misje.
 2. Przed tygodniem obchodziliśmy w całej Polsce XX Dzień Papieski zbierając fundusze na stypendia dla młodych ludzi, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych środowisk. Na ten piękny cel zebraliśmy w naszej Parafii pokaźną sumę aż 3682 zł. Bóg zapłać za okazane serce i udzieloną pomoc!
 3. W sobotę (24 X) miała się odbyć nasza parafialna akcja modlitwy ‒ „Różaniec do granic Parafii”. Decyzją władz Warszawa znalazła się jednak w tzw. czerwonej strefie pandemicznej, z nowymi obostrzeniami sanitarnymi. Dlatego przenosimy zapowiedzianą już modlitewną akcję na czas, kiedy będzie można bezpiecznie ją przeprowadzić. Zachęcamy do modlitwy w gronie rodzinnym, zwłaszcza o ustanie pandemii i dary potrzebne tym, którzy na co dzień z nią walczą.
 4. W nowych zaleceniach sanitarnych dla strefy czerwonej w kościele może przebywać równocześnie 1 osoba na 7 m2 powierzchni, co oznacza (dla naszej świątyni) 50 osób podczas każdego nabożeństwa. Przy głównym wejściu do kościoła (w jednym miejscu) będą wyłożone specjalne obrazki, które wyznaczą dostępność wnętrza dla kolejnych uczestników nabożeństw. Przy wyjściu z kościoła prosimy o ich pozostawienie w tym samym pojemniku dla kolejnych przychodzących.
 5. Informujemy o udzielonej przez Ks. Kard. Kazimierza Nycza dyspensie od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wiernych na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Pozostanie w domu w tym przypadku nie pociąga za sobą żadnego grzechu i jest jednym ze sposobów zapobiegania chorobie, czyli realizacji troski o bliźniego, a nie tylko okazywaniem posłuszeństwa zarządzeniom władz świeckich i duchownych. Jednocześnie sugerujemy skorzystanie z bogatej propozycji transmisji nabożeństw liturgicznych dostępnych w środkach społecznego przekazu, których listę publikujemy na naszej stronie internetowej.
 6. W tym tygodniu przypadają liturgiczne wspomnienia bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (jutro, 19 X) oraz św. Jana Pawła II (we czwartek, 22 X). Prośmy tych świętych kapłanów o dar beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 7. Wszystkim przypominamy o czerwonej strefie pandemicznej i znanych nam dobrze zaleceniach, co oznacza obowiązek stałego noszenia maseczki przy wyjściu z domu, także w kościele, gdzie zasłaniamy nos i usta, dezynfekujemy ręce przy wejściu, zachowujemy odpowiedni dystans i przyjmujemy Komunię św. w procesji do tego kapłana, który udziela jej w określony sposób. Kapłan stojący bliżej ambonki zawsze najpierw udziela Komunii św. na rękę. Pozostali księża udzielają jej tradycyjnie do ust. Jeśli przy ołtarzu będzie tylko jeden kapłan, najpierw podchodzą te osoby, które przyjmują Ciało Pana Jezusa na rękę, a potem pozostali. Dziękujemy za przestrzeganie tych reguł.
 8. Pomimo pandemii trwają nabożeństwa różańcowe, które prowadzą  wspólnoty działające przy naszej Parafii. Odprawiamy je codziennie o godz. 18.00. Z tej racji ostatnia wieczorna Msza św. jest sprawowana po różańcu, czyli ok. godz. 18.30. Ten układ wieczornych Mszy św. (17.30 / 18.30) utrzymamy już na stałe w dni powszednie, także w kolejnych miesiącach tego roku.
 9. Do czasu zmiany sytuacji i nowych zaleceń epidemicznych odwołujemy specjalną modlitwę różańcową dla dzieci we wtorki i czwartki o 17.00 oraz spotkania ministrantów i kandydatów, które odbywały się w soboty. Zawieszamy również spotkania dla Rodziców i Dzieci I.-komunijnych oraz spotkania Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Termin Bierzmowania na razie pozostaje bez zmian, ale jest zależny od rozwoju sytuacji. Spotkania pozostałych grup parafialnych będą się odbywać po konsultacji z Kapłanami, opiekunami grup.
 10. We wtorek (20 X) zapraszamy na godz. 10.15 przedstawicieli parafialnego Zespołu Caritas. W nowej sytuacji musimy określić nowe zasady prowadzenia akcji charytatywnych na terenie naszej Parafii. Spotkanie odbędzie się w domu parafialnym.
 11. Przyjmujemy już ofiary na nowe wypominki. W naszej Parafii można wybrać jedną z 3 form modlitwy za naszych Śp. Zmarłych. Wypominki 1-razowe powierzamy w I. tygodniu listopada, zaś roczne są odprawiane w każdą niedzielę przed Sumą. Można też zamówić intencję Mszy św. wypominkowej, tzw. rocznicowej, sprawowanej w każdy I. wtorek miesiąca o godz. 18.30. Kartki do składania wypominek są dostępne przy wyjściu z kościoła i w zakrystii.
 12. Za tydzień w niedzielę (25 X) podczas Mszy św. o godz. 10.00 będziemy tradycyjnie gościć w naszej Parafii przedstawicieli wspólnoty węgierskiej z Panią ambasador Orsolyą Kovacs, którzy modlą się do naszego wspólnego patrona, św. Stefana Króla Wyznawcy, w rocznicę swojego powstania przeciwko reżimowi stalinowskiemu z października 1956 roku. Zachęcamy naszych Parafian do modlitwy w tej intencji.
 13. W zakrystii są już dostępne kalendarze na przyszły rok. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na dekorację kościoła.